Velkommen til Andelsboligforeningen Torsted Vest

forsidebilledeAndelsboligforeningen
Torsted Vest er en almennyttig boligforeningen beliggende i den sydlige
del af Horsens, nærmere bestemt i Torsted.

Bydelen Torsted er kendetegnet ved de senere år at have gennemgået en
stor udbygning, herunder udstykning af mange nye boliger, samt en
stigende tilflytning.
I nærmiljøet forefindes der

 • Skole
 • Daginstitutioner
 • Indkøbsmuligheder
 • Aktivt foreningsliv – Torsted Idrætsforening (gymnastik, fodbold for
  både ungdom og senior, badminton), Torsted Håndboldklub, FDF/FPF
  spejder

Horsens Midtby kan nås via offentlige transportmidler (bus) på ca. 10
minutter, ligesom midtbyen også på ca. 10 minutter kan nås via cykel.

Andelsboligforeningen Torsted Vest disponerer over i alt 52
boligerne, hvor af de 51 boliger udlejes, og 1 bolig bruges som
fælleshus for foreningens bestyrelse og beboer.

Andelsboligforeningen Torsted Vest er kendetegnet ved at være en mindre almennyttig boligforeningen.

 • hvor beboerne bor tæt på hinanden
 • hvor beboerne kommer hinanden ved i form af sociale arrangementer,
  herunder Skt. Hans Fest, sommerfest,
  bowlinge-arrangement/jule-arrangement osv.
 • hvor beboerne i mindre omfang selv deltager i vedligeholdelsesarbejdet
 • hvor beboerne i mindre omfang selv laver nye tiltag
 • hvor boligerne ligger naturskønt

Andelsboligforeningen Torsted Vest’s boliger kan både rumme

 • den ”unge” – der ønsker at flytte hjemmefra
 • den ”studerende” der har brug for en bolig under studiet
 • det ”unge par” der har brug for bolig sammen
 • ”familien” med 1-2 børn
 • den ”enlige” med 1-2 børn

For nærmere info om de enkelte lejlighedstyper, se under boligoversigt.

For nærmere info om indmeldelse, se under indmeldelse.

Til Toppen